Spaarne | 2011CM Haarlem

MONUMENTAAL GRACHTENPAND 1637
GEEN ENERGIELABEL (niet verplicht)
6 Kamers | Centrum Haarlem
Tuin op het Westen

HISTORIC CANAL HOUSE 1637
NO ENERGY LABEL  (not required)
6 Rooms | Haarlem City Center
Garden facing West

HUURPRIJS PER MAAND

 3.495,00

ENGLISH VERSION BELOW

Te Huur: Het prachtige 17e -eeuwse ongedeelde pand met trapgevel uit 1637 aan het Spaarne met een rijke historie in hartje Haarlem is te huur per medio augustus. Dit pand geeft de liefhebber van nationaal erfgoed de unieke kans om te wonen (en werken) in een heerlijk ruim 17de -eeuws pand met zes kamers, zeer veel bergruimte en een stadstuin aan het Spaarne.

Indeling
Ongedeeld pand bestaande uit een voor- en achterhuis met achtergelegen stadstuin. Het voorhuis omvat drie verdiepingen met daarboven een vliering. Het achterhuis bestaat ook uit drie verdiepingen met daarboven een bergzolder. Het voorhuis en achterhuis zijn met elkaar verbonden door middel van een splitlevel.

Begane grond
De entreehal (7,7 m²) is voorzien van marmeren plavuizen en stucwerk in Lodewijk XVI stijl. Links van de gang liggen drie kamers. De voorkamer (25 m²) heeft een hoog plafond en een marmeren schoorsteenmantel, het plafond en schoorsteenmantel wand zijn beide gedecoreerd met stucwerk in Lodewijk XVI stijl. De voorkamer is door suite-deuren verbonden met een kleinere tussenkamer (19 m²) die geheel is voorzien van behang. Daarachter ligt de tuinkamer (12m²) met openslaande deuren naar de tuin (35 m²) . Tegen de achtergevel van het achterhuis is een betegelde spoelkeuken (4,4 m²) nog voorzien van een historische gootsteen en koperen kranen. De twee pompen stonden oorspronkelijk in verbinding met een waterkelder onder de binnenplaats, ze zijn momenteel niet meer in werking. Achter de spoelkeuken is een ruime bergruimte (6,6 m²) en compacte kelder gesitueerd (2 m²). Separaat toilet is in het achterhuis gelegen.

Eerste verdieping:
De trap naar de eerste verdieping bevindt zich in het achterhuis. Op de eerste verdieping vindt u een ruime eetkeuken (26 m²) die uitzicht geeft op de achtertuin en doorgang biedt naar een bergzoldertje (5 m²) met oeil-de-boeuf venster. Via een trap komt u uit op de ruime overloop (12,5 m²) die toegang biedt tot een ruime voorkamer (43,5 m²) met grote moerbalken uit de Middeleeuwen in het zicht en een marmeren schouw. Het uitzicht op het Spaarne is natuurlijk fabuleus! Een nieuwe, moderne badkamer (7,7 m²) met een ligbad en separate douche en twee wastafels. Separaat toilet. Een steektrapje biedt toegang tot een slaapkamer (25 m²).

 Tweede verdieping:
Een open spiltrap biedt vanaf de eerste verdieping toegang tot de tweede verdieping. Daar biedt een ruime overloop (18 m²) toegang tot twee slaapkamers met zicht op het Spaarne (beide 17 m²). Op deze verdieping is een 2e moderne badkamer (5,5 m²) met toilet en douche gesitueerd. Via een steektrapje is de in het achterhuis gelegen bergzolder (18 m²) bereikbaar alwaar de C.V. ketel en zonneboiler opgesteld staan. Met een trap vanaf de overloop is de zeer ruime vliering (48 m²) van het voorhuis bereikbaar.

Bijzonderheden:
De woning heeft veel trappen en verdiepingsverschillen door splitlevel in voor- en achterhuis. Dit is sfeervol, alleen minder geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Door de omvang en indeling en op basis van het bestemmingsplan is werken aan huis mogelijk. De bestemming is Gemengd 1. Horeca is vanwege de beperkingen aan klimatologische toepassingen helaas geen optie. Detailhandel en kantoor aan huis zijn wel inpasbaar. Informeert u naar de mogelijkheden.

Locatie:
Gelegen aan het Spaarne aan de rand van het centrum van Haarlem, goed bereikbaar met openbaar vervoer. NS station Haarlem is op 20 minuten lopen gelegen. Betaald parkeren (met vergunning)  in de directe omgeving. Garages de Appelaar en de Kamp zijn op loopafstand bereikbaar.

ENGLISH VERSION

For Rent: The beautiful, undivided 17th-century building with stepped gable from 1637 on the Spaarne, with a rich history, is available for rent from mid-August. This property offers the national heritage enthusiast a unique opportunity to live (and work) in a wonderfully spacious 17th-century building with six rooms, ample storage space, and a city garden on the Spaarne.

Layout
Undivided building consisting of a front and back house with a city garden behind. The front house has three floors with an attic above. The back house also consists of three floors with a storage attic above. The front and back houses are connected by a split-level.

Ground Floor
The entrance hall (7.7 m²) features marble tiles and stucco in Louis XVI style. To the left of the hallway are three rooms. The front room (25 m²) has a high ceiling and a marble fireplace, both the ceiling and the fireplace wall are decorated with stucco in Louis XVI style. The front room is connected by suite doors to a smaller intermediate room (19 m²) that is fully wallpapered. Behind this is the garden room (12 m²) with doors opening to the garden (35 m²). Against the rear facade of the back house is a tiled scullery (4.4 m²) still featuring a historic sink and copper faucets. The two pumps were originally connected to a water cellar under the courtyard, they are currently not in operation. Behind the scullery is a spacious storage room (6.6 m²) and a compact cellar (2 m²). Separate toilet is located in the back house.

First Floor
The stairs to the first floor are in the back house. On the first floor, you will find a spacious eat-in kitchen (26 m²) overlooking the back garden and providing access to a small storage attic (5 m²) with oeil-de-boeuf window. A staircase leads to the spacious landing (12.5 m²) which offers access to a large front room (43.5 m²) with visible large medieval beams and a marble fireplace. The view of the Spaarne is, of course, fabulous! A new, modern bathroom (7.7 m²) with a bathtub and separate shower and two sinks. Separate toilet. A small staircase provides access to a bedroom (25 m²).

Second Floor
An open spiral staircase provides access from the first floor to the second floor. Here, a spacious landing (18 m²) provides access to two bedrooms with views of the Spaarne (both 17 m²). On this floor, there is a second modern bathroom (5.5 m²) with a toilet and shower. A small staircase leads to the storage attic (18 m²) in the back house where the central heating boiler and solar water heater are installed. A staircase from the landing leads to the very spacious attic (48 m²) of the front house.

Special Features
The house has many stairs and level differences due to the split-level in the front and back house. This is charming but less suitable for people with limited mobility. Due to the size and layout and based on the zoning plan, working from home is possible. The designation is Mixed 1. Unfortunately, hospitality is not an option due to climatic application restrictions. Retail and home office are feasible. Please inquire about the possibilities.

Location
Located on the Spaarne on the edge of the center of Haarlem, easily accessible by public transport. Haarlem train station is a 20-minute walk away. Paid parking (with a permit) in the immediate vicinity. Garages de Appelaar and de Kamp are within walking distance.

Kenmerken:

Beschrijving

ENGLISH VERSION BELOW

Te Huur: Het prachtige 17e -eeuwse ongedeelde pand met trapgevel uit 1637 aan het Spaarne met een rijke historie in hartje Haarlem is te huur per medio augustus. Dit pand geeft de liefhebber van nationaal erfgoed de unieke kans om te wonen (en werken) in een heerlijk ruim 17de -eeuws pand met zes kamers, zeer veel bergruimte en een stadstuin aan het Spaarne.

Indeling
Ongedeeld pand bestaande uit een voor- en achterhuis met achtergelegen stadstuin. Het voorhuis omvat drie verdiepingen met daarboven een vliering. Het achterhuis bestaat ook uit drie verdiepingen met daarboven een bergzolder. Het voorhuis en achterhuis zijn met elkaar verbonden door middel van een splitlevel.

Begane grond
De entreehal (7,7 m²) is voorzien van marmeren plavuizen en stucwerk in Lodewijk XVI stijl. Links van de gang liggen drie kamers. De voorkamer (25 m²) heeft een hoog plafond en een marmeren schoorsteenmantel, het plafond en schoorsteenmantel wand zijn beide gedecoreerd met stucwerk in Lodewijk XVI stijl. De voorkamer is door suite-deuren verbonden met een kleinere tussenkamer (19 m²) die geheel is voorzien van behang. Daarachter ligt de tuinkamer (12m²) met openslaande deuren naar de tuin (35 m²) . Tegen de achtergevel van het achterhuis is een betegelde spoelkeuken (4,4 m²) nog voorzien van een historische gootsteen en koperen kranen. De twee pompen stonden oorspronkelijk in verbinding met een waterkelder onder de binnenplaats, ze zijn momenteel niet meer in werking. Achter de spoelkeuken is een ruime bergruimte (6,6 m²) en compacte kelder gesitueerd (2 m²). Separaat toilet is in het achterhuis gelegen.

Eerste verdieping:
De trap naar de eerste verdieping bevindt zich in het achterhuis. Op de eerste verdieping vindt u een ruime eetkeuken (26 m²) die uitzicht geeft op de achtertuin en doorgang biedt naar een bergzoldertje (5 m²) met oeil-de-boeuf venster. Via een trap komt u uit op de ruime overloop (12,5 m²) die toegang biedt tot een ruime voorkamer (43,5 m²) met grote moerbalken uit de Middeleeuwen in het zicht en een marmeren schouw. Het uitzicht op het Spaarne is natuurlijk fabuleus! Een nieuwe, moderne badkamer (7,7 m²) met een ligbad en separate douche en twee wastafels. Separaat toilet. Een steektrapje biedt toegang tot een slaapkamer (25 m²).

 Tweede verdieping:
Een open spiltrap biedt vanaf de eerste verdieping toegang tot de tweede verdieping. Daar biedt een ruime overloop (18 m²) toegang tot twee slaapkamers met zicht op het Spaarne (beide 17 m²). Op deze verdieping is een 2e moderne badkamer (5,5 m²) met toilet en douche gesitueerd. Via een steektrapje is de in het achterhuis gelegen bergzolder (18 m²) bereikbaar alwaar de C.V. ketel en zonneboiler opgesteld staan. Met een trap vanaf de overloop is de zeer ruime vliering (48 m²) van het voorhuis bereikbaar.

Bijzonderheden:
De woning heeft veel trappen en verdiepingsverschillen door splitlevel in voor- en achterhuis. Dit is sfeervol, alleen minder geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Door de omvang en indeling en op basis van het bestemmingsplan is werken aan huis mogelijk. De bestemming is Gemengd 1. Horeca is vanwege de beperkingen aan klimatologische toepassingen helaas geen optie. Detailhandel en kantoor aan huis zijn wel inpasbaar. Informeert u naar de mogelijkheden.

Locatie:
Gelegen aan het Spaarne aan de rand van het centrum van Haarlem, goed bereikbaar met openbaar vervoer. NS station Haarlem is op 20 minuten lopen gelegen. Betaald parkeren (met vergunning)  in de directe omgeving. Garages de Appelaar en de Kamp zijn op loopafstand bereikbaar.

ENGLISH VERSION

For Rent: The beautiful, undivided 17th-century building with stepped gable from 1637 on the Spaarne, with a rich history, is available for rent from mid-August. This property offers the national heritage enthusiast a unique opportunity to live (and work) in a wonderfully spacious 17th-century building with six rooms, ample storage space, and a city garden on the Spaarne.

Layout
Undivided building consisting of a front and back house with a city garden behind. The front house has three floors with an attic above. The back house also consists of three floors with a storage attic above. The front and back houses are connected by a split-level.

Ground Floor
The entrance hall (7.7 m²) features marble tiles and stucco in Louis XVI style. To the left of the hallway are three rooms. The front room (25 m²) has a high ceiling and a marble fireplace, both the ceiling and the fireplace wall are decorated with stucco in Louis XVI style. The front room is connected by suite doors to a smaller intermediate room (19 m²) that is fully wallpapered. Behind this is the garden room (12 m²) with doors opening to the garden (35 m²). Against the rear facade of the back house is a tiled scullery (4.4 m²) still featuring a historic sink and copper faucets. The two pumps were originally connected to a water cellar under the courtyard, they are currently not in operation. Behind the scullery is a spacious storage room (6.6 m²) and a compact cellar (2 m²). Separate toilet is located in the back house.

First Floor
The stairs to the first floor are in the back house. On the first floor, you will find a spacious eat-in kitchen (26 m²) overlooking the back garden and providing access to a small storage attic (5 m²) with oeil-de-boeuf window. A staircase leads to the spacious landing (12.5 m²) which offers access to a large front room (43.5 m²) with visible large medieval beams and a marble fireplace. The view of the Spaarne is, of course, fabulous! A new, modern bathroom (7.7 m²) with a bathtub and separate shower and two sinks. Separate toilet. A small staircase provides access to a bedroom (25 m²).

Second Floor
An open spiral staircase provides access from the first floor to the second floor. Here, a spacious landing (18 m²) provides access to two bedrooms with views of the Spaarne (both 17 m²). On this floor, there is a second modern bathroom (5.5 m²) with a toilet and shower. A small staircase leads to the storage attic (18 m²) in the back house where the central heating boiler and solar water heater are installed. A staircase from the landing leads to the very spacious attic (48 m²) of the front house.

Special Features
The house has many stairs and level differences due to the split-level in the front and back house. This is charming but less suitable for people with limited mobility. Due to the size and layout and based on the zoning plan, working from home is possible. The designation is Mixed 1. Unfortunately, hospitality is not an option due to climatic application restrictions. Retail and home office are feasible. Please inquire about the possibilities.

Location
Located on the Spaarne on the edge of the center of Haarlem, easily accessible by public transport. Haarlem train station is a 20-minute walk away. Paid parking (with a permit) in the immediate vicinity. Garages de Appelaar and de Kamp are within walking distance.

Extra informatie

Beschikbaarheid

medio augustus

Soort Woning

Grachtenpand

Woonoppervlakte

c.a. 371m2

Kamers

6

Slaapkamers

3

Buitenruimte

Tuin

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Spaarne | 2011CM Haarlem” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *